Hotline : 028.3636 5599 - 0946.139 169
Slide 09
Slide 14
Slide 04
Slide 05
Slide 06
Slide 07
Slide 10
Slide 12
Slide 13
Slide 02
Slide 03
Slide 08
Slide 11
TRANG CHỦ ĐỐI TÁC ...
John & Partners co.,ltd

John & Partners co.,ltd

John&Partners là đối tác chính thức của Team Power về đào tạo và huấn luyện tại Việt Nam. Đặc biệt là chương trình OE Teambuilding (Operational Excellence Teambuilding) được phát triển từ chương trình tư vấn, đào tạo, huấn luyện, cung cấp các dịch vụ trên mô hình OE (Operational Excellence) mà John&Partners đã triển khai

Xem thêm

P&Q Event co.,ltd

P&Q Event co.,ltd

Là đối tác chiến lược của công ty Team Power trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các sự kiện một cách hoàn hảo và chuyên nghiệp nhất.

Xem thêm

TP Group

TP Group

Là đối tác chiến lược của công ty Team Power trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tất cả các hoạt động Teambuilding - Event - Wedding - Media

Xem thêm

3V Tour Guide Club

3V Tour Guide Club

Là đội ngũ nhân sự với hơn 60 thành viên có nhiều kinh nghiệm, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc thực hiện các chương trình thuộc các lĩnh vực Du Lịch, Teambuilding, Event. Là đội ngũ nòng cốt của Phòng Thực Hiện Dự Án công ty Team Power.

Xem thêm